16 października 2020 09:15

Złożyliśmy wniosek do MZ o zapewnienie finansowania wydatków na część zadań realizowanych w 2021 roku

Mając na uwadze czas niezbędny na realizację planowanych w 2021 roku zadań, wystąpiliśmy do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o wystąpienie do Ministra Finansów o wydanie Decyzji o zapewnieniu finansowania części wydatków. Środki finansowe z zapewnienia finansowania wydatków zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

  • system backupowy SWD PRM – zakup nowego systemu kopii bezpieczeństwa, obecny system pochodzi z 2014 roku i najbliższym czasie osiągnie pełne wykorzystanie
  • utworzenie łącz SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 w PZŁ SWD PRM – budowa łącz do Ośrodków Regionalnych celem podłączenia do PZŁ SWD PRM
    z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną oraz sieciami telefonii komórkowej do obsługi numeru alarmowego 999 na potrzeby realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
    w dyspozytorniach medycznych
  • wymiana i zakup sprzętu do obsługi SWD PRM – zadanie dotyczy corocznej wymiany 30% wyposażenia w ambulansach (tablet, urządzenie GPS) jak również w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego i samolotowych zespołach transportowych. W ramach zadania zostaną także zakupione nowe Konsole Dyspozytorskie dla części stanowisk, nowe stacje robocze i monitory dla każdego stanowiska pracy dyspozytorów medycznych
  • rozszerzenie funkcjonalności obecnych modułów SWD PRM – w ramach zadania rozszerzenie funkcjonalności odnosi się do modułów: Dyspozytora, ZRM, Analityka i Administratora – zadanie realizowany w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0
  • modernizacja torów antenowych na potrzeby integracji łączności radiotelefonicznej z PZŁ SWD PRM – zadanie dotyczy modernizacji torów antenowych w bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W ramach przygotowania do wykonania powyższych zadań w 2021 roku, zaczynamy od zabezpieczenia środków finansowych na pełną ich realizację. Uzyskanie Decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków pozwoli na ogłoszenie postępowań przetargowych jeszcze w bieżącym roku lub realizację zadań wraz z początkiem 2021 roku.

Wystąpienie o Decyzję o zapewnienie finansowania wydatków podyktowana jest długim czasem realizacji poszczególnych zadań i koniecznością ich realizacji w jednym roku budżetowym. KCMRM szacuje realizację powyższych zadań w terminie od 5-12 miesięcy od dnia podpisania Umów z Wykonawcami.

Wróć do aktualności