20 listopada 2020 01:45

Zakończyliśmy wdrożenie produkcyjne PZŁ SWD PRM w woj. podkarpackim

Zakończyliśmy wdrożenie produkcyjne Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) – zadanie 1 (część telefoniczna) w woj. podkarpackim.

Celem realizowanego projektu jest budowa niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie z numeru alarmowego 999, głosowej komunikacji wewnętrznej oraz integracja łączności radiowej, która jest wykorzystywana w województwach z PZŁ SWD PRM. Przedmiot postępowania został podzielony na dwa główne zadania.

Pierwsze zadanie przedmiotowego postępowania obejmuje budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy dyspozytorem medycznym a operatorem numerów alarmowych, wojewódzkimi koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacja pomiędzy dyspozytorami medycznymi w DM oraz rejestracja i archiwizacja zapisów rozmów głosowych.

Drugim zadaniem przedmiotowego postępowania jest integracja istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane w województwach z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM.

Dotychczas System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) współdzieli środowisko Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) z Systemem Informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR), który jest logicznym modułem architektury SI CPR i zlokalizowany jest w Podstawowym Ośrodku Krajowym (POK) oraz w Ośrodkach Regionalnych CPR. Obecnym przeznaczeniem PZŁ SI CPR jest obsługa w warstwie telekomunikacyjnej łączności głosowej w ramach przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 112 i 997, przyjmowanie zgłoszeń głosowych napływających do systemu kanałami telekomunikacyjnymi, głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy Operatorami, Koordynatorami oraz Dyspozytorami służb ratownictwa oraz rejestracja i archiwizacja zapisów rozmów głosowych.

Obecnie PZŁ SWD PRM poza woj. podkarpackim został wdrożony produkcyjnie w woj. łódzkim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podlaskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Obecnie system działa produkcyjnie w 11 Ośrodkach Regionalnych jest ciągle monitorowany i w razie konieczności optymalizowany. Równolegle trwają prace przygotowujące do kolejnych wdrożeń.

Kolejne województwo w którym zaplanowano wdrożenie produkcyjne PZŁ SWD PRM to woj. pomorskim.

Wróć do aktualności