22 lipca 2021 08:00

W środowisku testowym SWD PRM rozpoczęła się II iteracja testów RFC 1/2021/SWD PRM – Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego rozpoczęła się II iteracja testów funkcjonalności zawartych w RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM –  Statusy ZRM optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych. 

Po pozytywnej weryfikacji przez Zespół ds. rozwoju SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) nowej wersji SWD PRM (46.0) zawierającej zmiany zawarte w ww. RFC rozpoczęły się testy realizowane przez Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Celem projektu jest optymalizacja chronologii statusów ZRM i czasów do nich przypisanych poprzez wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz modyfikacja okna szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.

Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM, optymalizacji chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz modyfikacja okna szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.

W ramach realizacji tego RFC m. in.:

  • statusy obsługi zdarzenia w przypadku gdy ZRM nie obsługuje żadnej aktywnej KZW będą wyszarzone i niemożliwe do wybrania przez kierownika ZRM
  • po nadaniu zgłoszenia dla ZRM statusy powinny stać się aktywne i możliwe do wybrania wg. określonej chronologii
  • statusy z grupy „Inne” będą możliwe do wybrania w każdym momencie pracy użytkownika w Module Mobilnym ZRM
  • w momencie nadania zgłoszenia dla ZRM, do wybrania z grupy statusów „Obsługa zdarzenia” będzie dostępny wyłącznie status „Wyjazd do zdarzenia”, innych nie będzie można wybrać. Pozostaje możliwość wybrania statusów z grupy „Statusy inne
  • do listy statusów zostanie dodany nowy status „Przekazanie pacjenta”. Status ten będzie ustawiany przez kierownika ZRM w momencie faktycznego przekazania pacjenta innemu ZRM, LZRM, SZT lub w podmiocie leczniczym. Zmiana statusu skutkuje automatycznym zarejestrowaniem w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) czasu przekazania pacjenta w IP/SOR/innym oraz w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych (KMCR) Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym
  • w sekcji listy statusów zostanie dodany przycisk „Przywróć poprzedni status”, którego wciśnięcie będzie umożliwiało powrót do poprzedniego statusu. Wciśnięcie tego przycisku powodowało będzie pojawienie się okna modalnego z pytaniem: „Czy na pewno chcesz powrócić do poprzedniego statusu?”.  Dodatkowo powstanie wymagalne pole do wprowadzenia hasła użytkownika oraz dwa przyciski „Potwierdź” ”Anuluj”. Wypełnienie pól z uzasadnieniem i hasłem użytkownika jest wymogiem do możliwości użycia przycisku „Potwierdź”. Użycie przycisku „Potwierdź” będzie powodowało przywrócenie poprzedniego statusu oraz usunięcie w dokumentacji medycznej czasów automatycznie wprowadzonych przez wycofywany status. Użycie przycisku „Anuluj” spowoduje zamknięcie komunikatu bez wykonywania żadnej czynności
  • zostanie wprowadzona chronologia statusów ZRM
  • nastąpi dodanie w Module Dyspozytora w oknie Szczegóły ZRM nowych informacji dotyczących funkcjonowania ZRM

Widok aplikacji ZRM – Mobilna z nowym statusem “Przekazanie pacjenta” i przyciskiem “Przywróć poprzedni status”

Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM wcześniej uzyskał akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom w środowisku testowym. W przypadku braku uwag podczas realizowanych testów ww. RFC wraz z funkcjonalnościami zawartymi w etapie 1 specyfikacji modyfikacji RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM zostanie udostępnione w środowisku szkoleniowym i rozpoczną się prace przygotowujące do wdrożenia produkcyjnego.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_01_2021_KCMRM_SWDPRM-Statusy-ZRM-wersja-2.3-wersja-przekazana-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Wróć do aktualności