26 listopada 2021 15:00

Uzyskaliśmy ponownie decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla siedziby KCMRM

Uzyskaliśmy ponownie decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla siedziby Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie siedziby KCMRM o powierzchni zabudowy do 1250 m2, czterech kondygnacji naziemnych i jedna kondygnacja podziemna (parking na ok. 27 miejsc postojowych). W budynku znajdować się będą m. in. pom. biurowe, techniczne, konferencyjne, sale szkoleniowe, sala audiowizualna, pokoje hotelowe, zaplecze socjalne, etc.

Na dachu KCMRM przewidziane są do umieszczenia: instalacje i urządzenia wentylacji i klimatyzacji budynku, instalacja fotowoltaiczna oraz zespół anten: radiolinia, antena dvb-t/sat, instalacja satelitarna oraz dodatkowy maszt antenowy (rezerwa).

Inwestycja realizowana będzie w północnej części działki o numerze ewidencyjnym 7/10, obręb: 6-10-01 na terenie Portu Lotniczego Warszawa – Babice. Przewidywana powierzchnia zajęta przez inwestycję wynosić będzie do 1 910 m2. Właścicielem terenów, na których znajduje się lotnisko, a w tym i planowana do wykonania inwestycja jest Skarb Państwa.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się głównie infrastruktura lotnicza związana z Lotniskiem Warszawa – Babice, w tym: hangary lotnicze m. in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Helicopter.pl S. A., Heli – Invest Sp. z o. o. oraz infrastruktura towarzysząca (w tym parkingi), płyty przedhangarowe, tymczasowa strefa końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:

  • budynku KCMRM wraz z masztami antenowymi i infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dachu budynku: o pow. zabudowy do 1250 m2 po obrysie zewnętrznym (bez uwzględnienia obrysu kondygnacji podziemnej)
  • wiaty na rowery o powierzchni do 20 m2
  • zjazdów na działkę z drogi publicznej, zjazdu do parkingu podziemnego oraz dróg wewnętrznych i ciągów pieszych o powierzchni do 350 m2
  • parkingu podziemnego na poziomie „- 1” – ok. 27 miejsc postojowych

 

Lokalizacja przyszłej siedziby Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w Warszawie na terenie Lotniska Warszawa – Babice

 

Adobe Acrobat Reader 2021-10-29-KCMRM_decyzja-lokalizacyjna-nr-2.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności