19 listopada 2020 14:00

Udostępniliśmy nową wersję SWD PRM w środowisku szkoleniowym (38.50) zawierającą RFC 19 – etap1

W związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), w środowisku szkoleniowym udostępniliśmy nowa wersję aplikacji:

  • Modułu Dyspozytora 38.50
  • Modułu ZRM stacjonarny 38.50
  • Modułu ZRM mobilny 38.50

Udostępnione nowe wersje  zawierają funkcjonalności zawarte w specyfikacji modyfikacji RFC 19Słownik powodów wezwania dodatkowych służb” – etap I, w skład których wchodzi:

Moduł Dyspozytora

  • w sekcji „Wywiad medyczny” dodano pola typu checkbox do oznaczenia pacjentów przekierowanych z placówek POZ, NiŚOZ, szpitali i innych. Dodane pola nie są obowiązkowe. Dyspozytor medyczny ma możliwość oznaczenia jednego z pól lub kilku jednocześnie. Zaznaczenie pola checkbox przekierowany z „POZ”, „NiŚOZ”, „Szpital”, „Inne” generuje automatyczny wpis w polu „Wywiad medyczny”.

Moduł ZRM Mobilny i Stacjonarny

  • w sekcji “I WYWIAD” dodano nową zakładkę „Przekierowanie pacjenta”, w której kierownik ZRM może oznaczyć czy pacjent był przekierowany z POZ, NiŚOZ, szpitala lub innej placówki analogicznie jak w przypadku Modułu Dyspozytora. Oznaczenie przekierowania nie będzie powodowało generowania wpisu w KMCR w wersji do wydruku.

Udostępnienie użytkownikom w środowisku szkoleniowym ww. funkcjonalności umożliwia zapoznanie się użytkowników z wprowadzonymi zmianami zanim funkcjonalności zostaną udostępnione w środowisku produkcyjnym.

Skrócona informacja o nowej wersji 38.50, zawierającą szczegółowy opis zmian została zamieszczony w wersji elektronicznej na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM oraz w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) pod adresem: https://repo.prod.pok.swdprm.local/install

RFC 19Słownik powodów wezwania dodatkowych służb etap I uzyskało akceptację wszystkich Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ). Ww. funkcjonalność RFC 19 została zaprojektowana na wniosek DB MZ.

Pozostała cześć RFC 19 będzie realizowana w przyszłym roku jako etap 2. Szczegółowy opis zakresu zmian dla całego RFC 19 znajduje się w dokumencie specyfikacji modyfikacji w załączeniu.

Planowana data udostępnienia wersji 38.50 w środowisku produkcyjnym SWD PRM zaplanowana jest na dzień 24 listopada 2020 r. (wtorek).

Informacja o dokładnej dacie i godzinie udostępnienia nowej wersji w środowisku produkcyjnym zostanie przekazana drogą mailową przez Pracowników Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego na adresy mailowe, na które przesyłane są informacje o pracach w SWD PRM.

Adobe Acrobat Reader RFC_19_2020_KCMRM_SWDPRM-Słownik-powodów-wezwania-dodatowych-służb-wersja-2.0-etap-1-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności