22 lipca 2021 08:30

Udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: “KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja użytkownika – Aplikacja VaBox” – wersja 2.1 – funkcjonalności związane z obsługą łączności radiowej

W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) i przygotowaniami do udostępnienia w środowisku produkcyjnym we wszystkich Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM komponentów oprogramowania zawierających możliwość obsługi łączności radiowej przygotowaliśmy nową wersję dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja użytkownika – Aplikacja VaBox” – wersja 2.1.

Aplikacja VaBox umożliwia dostęp do nagrań zarejestrowanych w Podsystemie Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Jest dedykowaną aplikacją uruchamianą w przeglądarce internetowej.

Obecnie trwają prace zmierzające do udostępnienia w środowisku produkcyjnym w pozostałych 14 Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM aktualizacji oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM. Po udostępnieniu nowych komponentów PZŁ SWD PRM we wszystkich OR PZŁ SWD PRM na samym końcu zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji Vabox, która zawiera nowe funkcjonalności związane z wdrożeniem obsługi łączności radiowej przez PZŁ SWD PRM oraz nowe funkcjonalności i modyfikacje już istniejących funkcjonalności związanych z obsługą łączności telefonicznej.

Dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja użytkownika – Aplikacja VaBox” – wersja 2.1, wejdzie do użytku po aktualizacji oprogramowania i udostepnienia użytkownikom VaBox od wersji 0.19.9 oraz VaBox-Web od wersji 0.17.31. Ww. dokument został udostępniony w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112). Do tego czasu obowiązującą wersją ww. dokumentu jest wersja 1.3.

Wróć do aktualności