26 listopada 2021 16:00

Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń przychodzących na numer 999

W ramach realizacji II etapu projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 26 listopada 2021 r. w tym tygodniu zakończono testy teletransmisji oraz testy kompatybilności łączy we wszystkich Ośrodkach Regionalnych Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia w kraju.

Zakończyliśmy także prace związane z przygotowanej finalnej wersji Projektu Technicznego budowy łączy SS7.

Uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Zdrowia na pilotażowe uruchomienie usług SS7 dla abonentów Netii S. A. w terminie wcześniejszym niż uruchomienie produkcyjne. W grudniu planowane jest uruchomienie pilotażu dla województwa lubuskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i mazowieckiego. W związku z tym w dniu 29 listopada 2021 r. rozpoczną się testy połączeń głosowych dla ww. województw.

W czasie trwania pilotażu tylko połączenia abonentów Netii S. A. kierowane na numer alarmowy 999 z województwa objętego pilotażem będą obsługiwane w ramach technologii SS7. Pilotaż będzie się odbywał pod ścisłym monitoringiem Wykonawcy oraz z powiadomieniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń oraz wykluczenie wszelkich błędów przed uruchomieniem produkcyjnym łączy dla pozostałych operatorów.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności