Inicjatywy użytkowników 2021

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2021 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Zostały one następnie przekazane do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

 

 

 

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-01-2021-Dodanie-danych-o-kierownika-DM-do-Administratora.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-02-2021-Lokalna-baza-danych-offline-dla-całej-DM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-05-11-Formularz-zgloszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-07-2021-Lista-pojazdów-w-szczegółach-ZRM-w-Module-Dyspozytora.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-31-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-9-2021-Dodanie-Raport-Statusów-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-31-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-13-2021-Dodanie-zakładki-Lista-podmiotów-dla-administratorów-dysponenta-zrm-1.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-30-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-15-2021-Dodatkowy-raport-w-Module-Raportowym-z-podziałem-na-dyspozytora-login-1.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-09-02-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-16-2021-Czas-przekazania-pacjenta.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-09-02-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-17-2021-Dodanie-dodatkowych-atrybutów-wyszukiwania-do-listy-użytkowników.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-09-02-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-18-2021-Modyfikacja-podpowiadania-zdarzeń-podobnych.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-11-04-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-19-2021-Raporty-PZŁ-z-WOK.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-28-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-24-2021-Dodanie-opcji-wybrania-karty-sieciowej.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-31-Tabela-status-zgłoszonych-inicjatyw-użytkowników-rok-2021-SWD-PRM_A3_TDn.pdf