Raporty administratora centralnego

Na podstawie art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego realizuje m. in. zadania powierzone przez ministra właściwego ds. zdrowia w zakresie rozbudowy i modyfikacji oraz administrowania SWD PRM.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310), Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego sporządza miesięczne raporty z działań prowadzonych, jako administrator centralny SWD PRM.

 

Raporty przekazywane do ministra właściwego ds. zdrowia zawierają:
– informacje o obsłudze zgłoszeń użytkowników SWD PRM
– bieżące prace utrzymaniowe i administracyjne
– opis incydentów serwisowych wpływających na działanie systemu SWD PRM
– wprowadzone nowe procedury i instrukcje oraz ich modyfikacje
– wykonane zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury SWD PRM
– inne zadania realizowane przez Zespół KCMRM w zakresie rozbudowy i modyfikacji oraz administrowania SWD PRM

 

 

Raporty 2021 rok

Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Raporty 2022 rok

Styczeń

Luty 

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Skip to content