21 lipca 2021 12:30

Aplikacja VaBox dostępna przez VPN

Wychodząc na przeciw zgłaszanym potrzebom użytkowników, informujemy o udostępnieniu aplikacji VaBox  z wykorzystaniem VPN w sieci OST 112. Realizacja dostępu do aplikacji VaBox z wykorzystaniem VPN w sieci OST 112 poprzedzona było uzyskaniem zgody operatora sieci OST 112 – Komendy Głównej Policji.

Aplikacja VaBox umożliwia dostęp do nagrań zarejestrowanych w Podsystemie Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Jest dedykowaną aplikacją uruchamianą w przeglądarce internetowej. Możliwość skorzystania z usługi odsłuchu nagrań zapisanych na serwerze VaBox PZŁ SWD PRM z wykorzystaniem VPN sieci OST 112 jest dużym ułatwieniem, a w niektórych przypadkach w okresie pandemii pandemia COVID-19 – wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 jedyną możliwością pozyskania nagrań (praca zdalna) dla użytkowników realizujących zadania związane z przetwarzaniem nagrań w PZŁ SWD PRM.

Jednocześnie przypominamy, że dostęp do aplikacji Vabox jest udzielany wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku przekazanego przez Urząd Wojewódzki.

 

Wróć do aktualności